Loopbaan Vraagstukken

 

Goede mensen aantrekken, maar vooral om de goede krachten in het bedrijf te behouden. Om mensen gemotiveerd, gezond en betrokken aan het werk te houden, vraagt om gedegen advies en resultaatgericht personeelsmanagement door Loopbaan Sneek.

 

Soms moet afscheid worden genomen van een medewerker. Bij vertrek van een medewerker, komt het aan op goed werkgeverschap. Hoe neem je afscheid en geef je je medewerker toch toekomstperspectief?  Loopbaan Sneek biedt hiervoor ook outplacement trajecten aan. Ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers worden begeleid bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. 

 

Methode

Loopbaan Sneek brengt samen met de ondernemer en of de personeelsmanager het vraagstuk in kaart, ondersteunt de vertrekkende werknemer in afscheid nemen en keuzes maken voor de toekomst en helpt nieuw passend werk te vinden.

 

Resultaat

Een baan garanderen we niet, wel alle tools die je nodig hebt om een baan te vinden. De coaches van Loopbaan Sneek helpen uiteraard vanuit hun grote eigen netwerk mee om dit te realiseren. 

  • Faciliteren bij vinden van nieuw werk
  • Goed werkgeverschap: zorgplicht
  • Vergroten zelfredzaamheid medewerkers
  • Soepele oplossing bij loopbaanconflicten
  • Kosten efficiënte en prettige oplossing voor alle betrokkenen

 

Loopbaan weer op de rail met Loopbaan Sneek