Hoe werken wij?

Activiteiten: Advies, Coaching, Training, Inzetbaarheid en Vitaliteit
We analyseren, geven richting, verbinden, slaan een brug, lossen op, trainen en leveren een beter toekomstperspectief voor medewerkers en werkgevers op de arbeidsmarkt.

De werkwijze van Loopbaan Sneek is onderscheidend te noemen. De inspirators en avonturiers van Loopbaan Sneek delen dezelfde ambitie en uitgangspunt is: “niet praten, maar doen”. Deze benadering en gedachtegoed delen ze volledig met elkaar. De loopbaanspecialisten verschillen in stijlen en zijn natuurlijk verschillende types, maar vullen elkaar naadloos aan. Ieder specialisme beslaat een deel van het spoor, of is voor een specifieke doelgroep de beste coach of trainer. Zo kan Loopbaan Sneek maatwerk leveren en een duurzame brug bouwen.

Na een korte telefonische kennismaking wordt er een persoonlijke afspraak gemaakt waarin een uitgebreide intake plaatsvindt.

Deze intake is gericht op het nader kennismaken en wordt er een plan van aanpak opgemaakt. In dit plan worden er concrete acties benoemd en de hulpvraag verder uitgekristalliseerd. Ook zal er benoemd worden welke middelen een adviseur van Loopbaan Sneek in gaat zetten. De visie van de adviseurs is dat er concreet, helder en actiegericht afspraken gemaakt worden!

De duur van het traject zal tijdens deze intake afgestemd worden, mits er niet voorafgaand afspraken zijn gemaakt met de werkgever/opdrachtgever.

Heeft u verder vragen over de werkwijze neem gerust contact met ons op!

 

Loopbaan Sneek – aanbod model

Begeleiding, outplacement en personal branding.

Methoden en technieken
Werkenergieanalyse®: De werkenergieanalyse® is als het ware een quickscan van iemands loopbaan, een analyse-instrument dat eenvoudig online kan worden ingevuld. De medewerker krijgt inzicht in energie- en stressbronnen op zowel organisatie- als functieniveau. Dit wordt visueel weergegeven in een persoonlijke rapportage. Deze rapportage wordt gebruikt om samen met de coach een persoonlijk prioriteiten plan te maken, waarmee de werkgever en de werknemer aan de slag kunnen. Deze Werkenergieanalyse® kan ook op teamniveau worden ingezet als nulmeting voor verandertrajecten. Het instrument is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar bevlogenheid van o.a. Arnold Bakker en Wilma Schaufeli.

PPA: het Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is gebaseerd op de DISC-methode van Marston. Het geeft een nauwkeurig inzicht in het werkgedrag van mensen. De PPA beantwoordt vragen als: wat zijn je sterke punten en wat gaat je minder goed af? Hoe communiceer je? Ben je een zelfstarter? Wat drijft je?
Het PPA-gedragsassessment geeft nauwkeurig inzicht in het werkgedrag van mensen. De PPA geeft meer zekerheid bij werving, biedt aanknopingspunten voor inzet van het opleidingsbudget en kan de werkhouding een boost geven en zo personeelsverloop voorkomen.
Ook kan de PPA de tijd die besteed wordt aan onderpresteerders helpen beperken, zodat er meer energie gaat naar mensen die het bedrijf echt vooruithelpen.

CSR: Stresscoaching volgens de CSR®-Methode is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief. Het is een integrale aanpak op drie niveaus: lichaam, psyche en gedrag.
In de praktijk is deze benadering prettig om mee te werken. Omdat deze niet ‘zweverig’ is, maar systematisch en praktisch. En heel effectief. De stresscoaching wordt door cliënten dan ook hooggewaardeerd.